Dough Blade KCF0103/4

Dough Blade KCF0103/4

Dough Blade KCF0103/4

MODEL: KZDB11 - Only 10 left!

NZ $39.00